Dramalessen

’t is geen drama

Dramalessen voor het basisonderwijs.
Al heel wat jaren geef ik met veel plezier dramalessen aan kinderen in het basisonderwijs en aan mensen met een verstandelijke beperking. Ook het geven van eenmalige dramaworkshops behoort tot de mogelijkheden.

Drama is: ‘spelen’, spelen dat je kunt indelen in drie hoofdgroepen:
verbeelden
vormgeven
beschouwen
Drama is: ‘leren’
Drama is: ‘laten zien’

Maar drama is vooral ook plezier maken op een veilige positieve manier.

Het kan eenmalig zijn maar ook in een blok van bv 4 lessen.
Kosten: dagdeel met daarop twee lessen van 45 minuten: € 100,00
dagdeel met daarop drie lessen van 45 minuten: € 125,00 excl. reiskosten.